Varmt tack till alla som engagerat sig mot Reepalus förslag om vinstbegränsningar i välfärden.

Svenskt Näringslivs VD, Carola Lemne, tackar alla företagare som engagerade sig i regeringens välfärdsutredning och tog sig tid till att skicka in ett remissvar.

Tiden för att svara på Välfärdsutredningens förslag har nu gått ut. Förslaget har mötts av stark kritik från en lång rad olika instanser och vi som står bakom den här sidan vill tacka alla som engagerat sig, som tagit sig tid att räkna på vad förslaget skulle innebära för dem, som beskrivit sin verksamhet och hur ett vinstförbud skulle slå inte bara mot den egna verksamheten utan också mot medarbetare, elever, patienter, brukare och anhöriga.

Vi kommer nu fortsätta arbeta för att skapa förutsättningar för en bättre välfärd där skattepengar används effektivt och där kvaliteten står i centrum.

Inkomna remissvar

Alla remissvar som kommer in är offentlig handling och eftersom det finns ett betydande intresse av att få reda på synpunkterna på Välfärdsutredningen kommer vi här publicera inkomna svar.

Vi lägger här ut de remissvar som kommit in från remissinstanser och från företagare och organisationer.

De svar som kommer in via LO:s namninsamlingskampanj redovisas inte här då de inte kan likställas med riktiga remissvar.

Se inkomna remissvar

Om SvaraReepalu.Nu

Webbplatsen svarareepalu.nu är ett initiativ taget av flera näringslivsorganisationer, bland andra Svenskt Näringsliv, Vårdföretagarna, Friskolornas Riksförbund, Almega, Företagarna, Svenska Vård, Stockholms Handelskammare och SEFIF.

Kontakt

Kontakta oss e-post.